Farmācijas atalgojuma pētījums

Farmācijas nozares atalgojuma pētījums ļauj sekot tirgus samaksas tendencēm attiecībā uz visvairāk pieprasītajām pozīcijām nozarē. Saglabājiet konkurētspēju jauno un esošo darbinieku atalgojuma piedāvājumā. 

Farmācijas nozares atalgojuma pētījums sastāv no nozares organizācijām un tam specifiskajiem, kā arī vispārējiem, nozarē nodarbinātiem amatiem.

Iegūstiet vidējo atalgojumu salīdzinājumu ar izvēlēto amata grupu (vismaz 10 organizācijas). Sazinieties ar mums, lai uzzinātu gaidāmos pētījuma publicēšanas datumus.

FARMĀCIJAS ATALGOJUMA PĒTĪJUMa laika plāns?

9. marts, 2021

Datu formas izsūtīšana.

Marts – maijs, 2021

Amatu klasifikācija.

21. maijs, 2021

Datu iesniegšana.

24. augusts, 2021

Pētījuma rezultātu publicēšana.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro