darba snieguma vadība

Darba snieguma vadības sistēma ir uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības un labas korporatīvās pārvaldības prakses stūrakmens,  kam pamatā ir uzņēmuma vīzija, misija un stratēģiskie mērķi.

Lai izveidotu funkcionējošu darba snieguma vadības sistēmu, mēs palīdzēsim Jums:

 • noteikt katra amata mērķi uzņēmuma ietvaros un galvenos veiktspējas rādītājus
 • definēt amatam nepieciešamās prasmes un kompetences
 • noteikt amatu vērtību
 • izstrādāt konkurētspējību atalgojuma sistēmu
 • veikt darbinieku kompetenču un prasmju novērtēšanu, taktisko mērķu un veiktspējas rādītāju uzstādīšanu, kā arī attīstības plāna izveidi 

Mēs veicam pilnu darba snieguma vadības sistēmas un operacionālā vadības procesa izstrādāšanas un ieviešanas ciklu uzņēmumiem.

Mērķu un galveno veiktspējas rādītāju (KPI) struktūra

Mērķu noteikšana veido būtisku saikni starp organizācijas stratēģiju un ikdienas operācijām individuālā līmenī, kas uzņēmumam palīdz:

 • sasniegt stratēģiskos mērķus
 • sekot līdzi organizācijas attīstībai
 • ikvienam organizācijā sniedz skaidru priekšstatu par to, kādi ir katra darbinieka mērķi

Stratēģiskie redzējumi var būt grūti komunicējami, bet, sadalot organizācijas augstākā līmeņa mērķus konkrētos, mazākos, izmērāmos mērķos, ir vieglāk pārvaldīt sagaidāmo rezultātu sasniegšanas procesu. 

Mēs sniegsim jums padomus par to, kā noteikt izmērāmus, uz darba sniegumu vērstus mērķus un galveno rādītāju noteikšanu departamentu un darbinieku līmenī.

Prasmju un kompetenču noteikšana

Lai atrastu amatam vispiemērotākos darbiniekus, sekotu līdzi viņu izaugsmei un pievienotajai vērtībai uzņēmumam, ir nepieciešams skaidri definēt prasmju un kompetenču kopumu – zināšanas, darba veikšanai nepieciešamās spējas, pieredzi, personiskās īpašības, un citus ar darba ņēmēju saistītos faktorus, kas nepieciešami darba veikšanai. 

Mēs palīdzēsim Jums atšķirt augstāko veiktspēju un darba sniegumu noteiktos apstākļos no vidējas veiktspējas, kā arī definēt amata pamatfunkcijas.

Darba snieguma un attīstības novērtēšana

Palīdziet saviem darbiniekiem sasniegt viņu karjeras un darba pienākumu mērķus, sniedzot atgriezenisko saiti par viņu sasniegumiem.

Darba snieguma un attīstības novērtēšana sniedz darbiniekiem un vadītājiem skaidri definētus darba snieguma mērķus, izpratni par galvenajiem veiktspējas rādītājiem un perspektīvām, kas atbilst organizācijas īstermiņa un ilgtermiņa prioritātēm. 

Darba snieguma un attīstības novērtēšana palīdzēs Jums:

 • ieviest darba snieguma un attīstības novērtēšanas procesu kā daļu no organizācijas darba snieguma pārvaldības sistēmas
 • novērtēt, kā katrs darbinieks dod ieguldījumu stratēģiskā plāna kolektīvajā sasniegšanā
 • definēt stiprās puses un attīstības nepieciešamību katram individuāli
Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro