Valsts Kapitālsabiedrību Padomes novērtējums

Padomes novērtējuma mērķis ir uzlabot padomes darba efektivitāti, veicināt labu pārvaldības praksi un celt kapitālsabiedrību vērtību.

Piedāvājam pilna cikla Padomes ikgadējo novērtēšanu saskaņā ar Vadlīnijām padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai (Pārresoru koordinācijas centrs, 2020), kā arī pielāgotus profesionālus Padomes novērtēšanas risinājumus, kas palīdz veikt Padomes darba efektivitātes novērtējumu.

PADOMES DARBA NOVĒRTĒJUMA APKOPOJUMUS VAR IZMANTOT:
• padomes darba efektivitātes un sadarbības uzlabošanai
• padomes locekļu individuālās efektivitātes stiprināšanai
• katra padomes locekļa ieguldījuma izvērtēšanai
• padomes sastāva izvērtēšanai un pilnveidošanai
• sadarbības stiprināšanai ar valdi un akcionāru
• komiteju darba efektivitātes izvērtēšanai
• turpmākajiem attīstības plāniem

Padomes darba ikgadējā novērtējuma veikšana ir labas korporatīvās pārvaldības priekšnoteikums (OECD, 2018), tāpēc svarīgi to veikt profesionāli un kvalitatīvi, nevis tikai formāli, ik pēc trīs gadiem vēlams veikt ārējo novērtējumu, piesaistot personāla atlases konsultantus (Vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai, 2020).

Piedāvājam pilnībā digitālu novērtēšanas un attīstības pieredzi vai klātienes tikšanās pēc pieprasījuma atbilstoši ērtībai, vēlmēm un vajadzībām.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro