LĪDERĪBAS ATTĪSTĪBA un KOUČINGS

Koučings attīsta iemaņas un prasmes, kas konkrētā situācijā palīdz rast vispiemērotākos risinājumus, rosina patstāvīgi domāt, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savu rīcību:

Koučings noris sesiju veidā kopā ar speciālistu, kurš pavada klientu patstāvīgā lēmumu pieņemšanas procesā, palīdzot saskatīt tieši klientam vispiemērotākās mērķu sasniegšanas stratēģijas, un atraisa vēlmi rīkoties. 

Kouča spēcīgā puse ir skatījums no malas, kas palīdz klientam ieraudzīt savas iespējas un jomas, kuras vajadzīgs attīstīt. Uzdodot uzvedinošus un tiešus jautājumus, koučs vērš klienta uzmanību uz priekšstatiem un iesīkstējušiem uzskatiem, kas ir traucēklis personīgajā izaugsmē un mērķu sasniegšanā.

Tikšanās ar kouču notiek tiešsaistē vai klātienē.

Labākam rezultātam nepieciešamas 3-6 sesijas pēc nepieciešamības

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro