VALDES UN VADĪBAS KOMANDAS NOVĒRTĒJUMS

Fontes, sadarbībā ar starptautiski atzītu  kompāniju SHL, kas ir līderis pasaules līmeņa personības, uzvedības un kognitīvo spēju testu izstrādē, piedāvā novērtēšanas un attīstības risinājumus uzņēmumiem Valdes un vadības komandas novērtēšanā. 

Mūsu novērtēšanas un attīstības pakalpojumi tiek individuāli pielāgoti kompānijas vajadzībām, lai katrs uzņēmums var novērtēt:

  • valdes un vadības komandas efektivitāti
  • valdes locekļu iesaisti, apmierinātību un darba efektivitāti
  • valdes locekļu kompetences un vadības prasmes, līderības stilu, motivāciju un sadarbību starp valdi, padomi un citām nodaļām
Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro