LĪDERĪBAS POTENCIĀLA / STILA NOVĒRTĒJUMS

Līderības potenciāla novērtējums palīdz noteikt, kādu līderības stilu indivīds ir vairāk orientēts demonstrēt darbā.  Tas sniedz ilustratīvus piemērus, kuros darbinieks jūtas komfortablāk un kuros rodas izaicinājumi. Novērtējums palīdzēs veidot sarunu un diskusiju ar indivīdu par esošo lomu un nākotnes izaugsmes iespējām

 Līderības novērtējums palīdz:

 • veidot pamatu efektīvai līderībai komandās
 • precīzi identificēt indivīdus ar augstu līderības potenciālu
 • samazināt izmaksas, saprotot detalizēti līderības potenciālu un mērķtiecīgi attīstot to
 • uzlabot pēctecības plānošanas efektivitāti, atklājot slēptos līderības talantus
 • veidot efektīvas līderības attīstības programmas, veicinot līderības apzināšanos organizācijā

 

 • Analizēšana un interpretēšana.
 • Pielāgošanās un pārvarēšana.
 • Atbalsts un sadarbība.
 • Organizēšana un izpilde.
 • Vīzijas veidošana.
 • Mērķu komunikācija.
 • Atbalsta gūšana.
 • Veiksmīga snieguma piegāde.
 • Radīšana un konceptualizēšana.
 • Mijiedarbība un prezentēšana.
 • Vadība un lēmumu pieņemšana.
 • Uzņēmība un darba sniegums.

Transakcionālas vadības fokuss

Funkcijas

Transformālās vadības fokuss

Analizēšana un interpretēšana

Vīzijas veidošana

Radīšana un konceptualizēšana

Pielāgošanās un pārvarēšana

Mērķu komunikācija

Mijiedarbība un prezentēšana

Atbalsts un sadarbība

Atbalsta gūšana

Vadība un lēmumu pieņemšana

Organizēšana un izpilde

Veiksmīga snieguma piegāde

Uzņēmība un darba sniegums

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro