atalgojums

Taisnīga un konkurētspējīga atalgojuma sistēma ir ļoti svarīgs elements darba devēja reputācijai un uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai. 

Nodrošinot caurspīdīgu un saprotamu personāla vadību, kā arī skaidrus spēles noteikumus, veidojas patīkama darba vide, kas tiešā veidā veicina darbinieku produktivitāti un lojalitāti uzņēmumam.

Mēs izstrādājam izstrādā individuāli uzņēmuma vajadzībām veidotas atalgojuma sistēmas, veicam darbinieku novērtēšanu un nepieciešamo atbalstu atalgojuma sistēmas ieviešanā.

Atalgojuma salīdzinājums ar tirgus datiem

Fontes jau vairāk kā 20 gadu garumā veic atalgojuma pētījumus Baltijā, sniedzot konsultācijas par atalgojuma salīdzinošiem tirgus datiem gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs, Āzijā un Amerikā.  Lepojamies būt par Mercer – globālā atalgojuma pētījuma partneri Baltijā.  

Atalgojuma politika

Pārdomāta un skaidri definēta atalgojuma politika ir viens no uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības, efektīvas finanšu un cilvēkresursu pārvaldības instrumentiem. Skaidra atalgojuma politika veicina darbinieku lojalitāti, uzlabo darba devēja reputāciju un rada produktīvu darba vidi.

Atalgojuma sistēmas izstrāde

Mēs izstrādāsim tieši Jūsu vajadzībām piemērotu efektīvu, caurspīdīgu un konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu, kā arī sniegsim atbalstu sistēmas ieviešanā un apmācībās. Atalgojuma sistēmas izstrādes ietvaros tiek izvērtētas amatu saimes, veikta amatu vērtības noteikšana, izstrādāta atalgojuma politika un sistēma, kā arī sniegts salīdzinājums ar tirgu.  

Amatu vērtēšana

Iegūstiet objektīvu izpratni par amatu salīdzinājumu gan ar tirgu, gan arī iekšējo taisnīgumu uzņēmumā.  Amatu vērtēšana ir nepieciešama, lai ieviestu skaidru un caurspīdīgu darba snieguma vadības sistēmu, kā arī efektīvi plānotu algu budžetu.

Labumu groza izstrāde

Starp divām vienlīdzīgām vakancēm, izšķirošs punkts var būt uzņēmuma labumu grozs. Mēs palīdzēsim izvērtēt, vai esošais labumu groza piedāvājums ir konkurētspējīgs, kā arī sniegsim uz faktiem balstītus ieteikumus jēgpilna labumu groza izstrādei katrā amatu saimē attiecīgajā nozarē.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv