atalgojums

Taisnīga un konkurētspējīga atalgojuma sistēma ir ļoti svarīgs elements darba devēja reputācijai un uzņēmuma ilgstpējīgai attīstībai. 

Nodrošinot caurspīdīgu un saprotamu personāla vadību, kā arī skaidrus spēles noteikumus, veidojas patīkama darba vide, kas tiešā veidā veicina darbinieku produktivitāti un lojalitāti uzņēmumam.

Mēs izstrādājam izstrādā individuāli uzņēmuma vajadzībām veidotas atalgojuma sistēmas, veicam darbinieku novērtēšanu un nepieciešamo atbalstu atalgojuma sistēmas ieviešanā.

Atalgojuma salīdzinājums ar tirgus datiem

Fontes jau vairāk kā 20 gadu garumā veic atalgojuma pētījumus Baltijā, sniedzot konsultācijas par atalgojuma salīdzinošiem tirgus datiem gan Latvijā, gan arī citās Eiropas valstīs, Āzijā un Amerikā.  Lepojamies būt par Mercer – globālā atalgojuma pētījuma partneri Baltijā.  

Atalgojuma politika

Pārdomāta un skaidri definēta atalgojuma politika ir viens no uzņēmumu ilgstpējīgas attīstības, efektīvas finanšu un cilvēkresursu pārvaldības instrumentiem. Skaidra atalgojuma politika veicina darbinieku lojalitāti, uzlabo darba devēja reputāciju un rada produktīvu darba vidi.

Atalgojuma sistēmas izstrāde

Mēs izstrādāsim tieši Jūsu vajadzībām piemērotu efektīvu, caurspīdīgu un konkurētspējīgu atalgojuma sistēmu, kā arī sniegsim atbalstu sistēmas ieviešanā un apmācībās. Atalgojuma sistēmas izstrādes ietvaros tiek izvērtētas amatu saimes, veikta amatu vērtības noteikšana, izstrādāta atalgojuma politika un sistēma, kā arī sniegts salīdzinājums ar tirgu.  

Amatu vērtēšana

Iegūstiet objektīvu izpratni par amatu salīdzinājumu gan ar tirgu, gan arī iekšējo taisnīgumu uzņēmumā.  Amatu vērtēšana ir nepieciešama, lai ieviestu skaidru un caurspīdīgu darba snieguma vadības sistēmu, kā arī efektīvi plānotu algu budžetu.

Labumu groza izstrāde

Starp divām vienlīdzīgām vakancēm, izšķirošs punkts var būt uzņēmuma labumu grozs. Mēs palīdzēsim izvērtēt, vai esošais labumu groza piedāvājums ir konkurētspējīgs, kā arī sniegsim uz faktiem balstītus ieteikumus jēgpilna labumu groza izstrādei katrā amatu saimē attiecīgajā nozarē.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne ir bijusi mazumtirgotāja Maxima Latvija valdes locekle un operacionālā vadītāja, būvmateriālu, mājas un dārza preču tirdzniecības uzņēmuma Rautakesko tirdzniecības direktore. Pirms tam kā valdes priekšsēdētāja vadījusi mājas labiekārtošanas preču mazumtirdzniecības uzņēmumu JYSK Baltijas valstīs, Rumānijā un Bulgārijā, bet iepriekš bijusi tā loģistikas direktore. Profesionālo karjeru Kristīne Āboltiņa sāka kā McDonald’s Baltics piegāžu tīkla un iepirkumu vadītāja.

Kristīne Āboltiņa ieguvusi maģistra grādu mārketinga vadībā un sociālo zinātņu bakalaura grādu biznesa administrācijā Latvijas Universitātē.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv