Labumu grozs

Labuma grozs bieži vien ir viens no izšķirošiem faktoriem, darbiniekam pieņemot lēmumu par labu lojalitātei savam uzņēmumam. Fontes rīcībā esošie Baltijas un globālie dati sniegs skaidru izpratni par aktuālajām tendencēm un risinājumiem. 

Mēs palīdzēsim izveidot uz salīdzinošiem tirgus datiem balstītus ieteikumus jēgpilna labumu groza izstrādei katrā amatu saimē attiecīgajā nozarē. 

Labumu groza izstrāde

Mēs palīdzēsim izveidot uz salīdzinošiem tirgus datiem balstītus ieteikumus jēgpilna labumu groza izstrādei katrā amatu saimē attiecīgajā nozarē. 

Labumu groza salīdzinājums ar tirgus datiem

Labumu grozs ir nozīmīga atalgojuma sastāvdaļa, kuras kvalitāte palīdz nodrošināt darbinieku lojalitāti uzņēmumam ilgtermiņā.  Noskaidro sava piedāvājuma konkurētspēju tirgū.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv