Augstāka līmeņa vadītāju atalgojuma pētījums

Augstākā līmeņa vadītāju un valdes locekļu atalgojumu prakse atšķiras no pārējā uzņēmuma atalgojuma politikas. Lai atspoguļotu atalgojuma tendences šajās pozīcijās, mēs izmantojam reģionālo dalījumu, organizāciju lielumu un ieņēmumu rādītājus, kas dod objektīvu salīdzinājumu par atbildības un sarežģītības līmeni.  Sazinieties ar mums, lai uzzinātu gaidāmos pētījuma publicēšanas datumus.

LV 2020

LV 2020

1
Valdes locekļu atalgojuma dati
1
Organizācijas
1
Organizāciju vadītāju atalgojuma dati

AUGSTĀKĀ LĪMEŅA VADĪTĀJU Atalgojuma pētījuma laika plāns

5. aprīlis, 2022

Datu formas izsūtīšana.

Aprīlis – maijs, 2022

Amatu klasifikācija.

20. maijs, 2022

Datu iesniegšana.

27. oktobris, 2022

Pētījuma rezultātu publicēšana.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv