Koučings attīsta iemaņas un prasmes, kas konkrētā situācijā palīdz rast vispiemērotākos risinājumus, rosina patstāvīgi domāt, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par savu rīcību.

Koučings noris sesiju veidā. To vada koučs – speciālists, kurš pavada klientu patstāvīgā lēmumu pieņemšanas procesā, palīdzot saskatīt tieši klientam vispiemērotākās mērķu sasniegšanas stratēģijas, un atraisa vēlmi rīkoties. Kouča spēcīgā puse ir skatījums no malas, kas palīdz klientam ieraudzīt savas iespējas un jomas, kuras vajadzīgs attīstīt. Uzdodot uzvedinošus un tiešus jautājumus, koučs vērš klienta uzmanību uz priekšstatiem un iesīkstējušiem uzskatiem, kas ir traucēklis personīgajā izaugsmē un mērķu sasniegšanā.

Lai panāktu vēlamo rezultātu, parasti ir nepieciešamas 6-10 koučinga sesijas.

Jūsu ieguvumi

  • Vērš vadītāju uzmanību uz uzņēmumam būtiskiem mērķiem un darbībām
  • Veicina vadītāju izpratni par organizācijas vērtībām, stratēģiskajiem mērķiem un viņu lomu šo mērķu sasniegšanā
  • Palīdz vadītājiem koncentrēties uz rezultātu sasniegšanu un uzņemties atbildību par savām darbībām
  • Palīdz vadītājiem pielāgoties organizācijas iekšējām pārmaiņām un ārējās vides apstākļiem
  • Paaugstina motivāciju, darba produktivitāti un kvalitāti
  • Veicina iniciatīvas uzņemšanos un radošu pieeju
  • Palīdz vadītājiem nostiprināt un ikdienā pielietot apmācībās iegūtās zināšanas