DARBINIEKU APTAUJAS

Uzziniet darbinieku iesaistes un apmierinātības līmeni, dažādus aspektus motivācijā, sadarbībā, komunikācijā par uzņēmuma mērķiem, kā arī darbinieku stiprās un attīstāmas jomas, paredziet iespējamos izaicinājumus. Šo aptauju galvenais mērķis ir izpētīt, kādi ir galvenie faktori, kas patiesi virza darbiniekus uz panākumiem, un kādi to negatīvi ietekmē, paverot iespējas laicīgi noteikt iespējas uzlabojumiem. 

Darbinieku iesaiste parāda darbinieku iesaistes līmeni un viņu ieinteresētību strādāt saskaņā ar uzņēmuma mērķiem un vērtībām, sekmēt  to izaugsmi un panākumus. 

Darbinieki, kas parāda augstu iesaistes līmeni uztver uzņēmuma panākumus, kurā viņi strādā, arī par saviem profesionālajiem panākumiem un jūt pozitīvu emocionālo saikni ar uzņēmumu un kolēģiem. 

Organizējot šādas aptaujas, Jūs parādīsiet rūpes par saviem darbiniekiem un interesi par augstas produktivitātes kultūras izveidi, kas palīdzēs Jūsu uzņēmumam sasniegt izcilus biznesa rezultātus.

Aptaujas tiek veikta tiešsaistē, un to jautājumi tiek pielāgoti aptaujas vajadzībām un mērķim. Šāda veida aptaujas parasti tiek veiktas reizi gadā, lai, balstoties uz aptaujas rezultātu pamata, varētu izstrādāt rīcības plānu iesaistes līmeņa uzlabošanai un sekot tam līdzi.

PULSA APTAUJAS ir ieteicams veikt reizi ceturksnī vai pat mēnesī. Tas ir labs veids, lai sekotu līdzi Jūsu darbinieku iesaistes līmenim un var sastāvēt tikai no pāris Jums svarīgākajiem jautājumiem.

AD-HOC aptaujas organizējiet, pamatojoties uz aktuālajiem jautājumiem, ar ko saskaras Jūsu uzņēmums, jo to galvenais mērķis ir iegūt informāciju par konkrētajiem jautājumiem vai izaicinājumiem.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro