Vispārējais atalgojuma pētījums

Atalgojuma pētījums ļauj sekot līdzi un novērtēt izmaiņas, uzzināt atalgojuma attīstības tendences un prognozes darba tirgū, pieņemt ar atalgojumu saistītus lēmumus un noteikt situācijai atbilstošu atalgojuma paketi organizācijas esošajiem un jaunajiem darbiniekiem, balstoties uz kvalitatīviem un strukturētiem datiem Latvijā un Baltijā.

Atalgojuma pētījums ietver analīzi par:

  • pamatalgām, prēmijām un piemaksām
  • atvieglojumiem un labumiem
  • atalgojuma politikas tendencēm
  • prognozētajām atalgojuma izmaiņām

LV 2021 gadā

1
Organizācijas
1
Darbinieku dati
1 %
Mēneša pamatalgas pieaugums 2021. gadā
1 %
Gada kopējā atalgojuma pieaugums 2021. gadā

vispārējā Atalgojuma pētījuma laika plāns

5. aprīlis, 2022

Datu formas izsūtīšana.

Aprīlis – maijs, 2022

Amatu klasifikācija.

20. maijs, 2022

Datu iesniegšana.

18. augusts, 2022

Pētījuma rezultātu publicēšana.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv