vispārējais atalgojuma pētījums

Atalgojuma pētījums ļauj sekot līdzi un novērtēt izmaiņas, uzzināt atalgojuma attīstības tendences un prognozes darba tirgū, pieņemt ar atalgojumu saistītus lēmumus un noteikt situācijai atbilstošu atalgojuma paketi organizācijas esošajiem un jaunajiem darbiniekiem, balstoties uz kvalitatīviem un strukturētiem datiem Latvijā un Baltijā.

Atalgojuma pētījums ietver analīzi par:

  • pamatalgām, prēmijām un piemaksām
  • atvieglojumiem un labumiem
  • atalgojuma politikas tendencēm
  • prognozētajām atalgojuma izmaiņām

lv 2021 gadā

1
Organizācijas
1
Darbinieku dati
1 %
Mēneša pamatalgas pieaugums 2021. gadā
1 %
Gada kopējā atalgojuma pieaugums 2021. gadā

vispārējā Atalgojuma pētījuma laika plāns

9. marts, 2021

Datu formas izsūtīšana.

Marts – maijs, 2021

Amatu klasifikācija.

21. maijs, 2021

Datu iesniegšana.

24. augusts, 2021

Pētījuma rezultātu publicēšana.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne ir bijusi mazumtirgotāja Maxima Latvija valdes locekle un operacionālā vadītāja, būvmateriālu, mājas un dārza preču tirdzniecības uzņēmuma Rautakesko tirdzniecības direktore. Pirms tam kā valdes priekšsēdētāja vadījusi mājas labiekārtošanas preču mazumtirdzniecības uzņēmumu JYSK Baltijas valstīs, Rumānijā un Bulgārijā, bet iepriekš bijusi tā loģistikas direktore. Profesionālo karjeru Kristīne Āboltiņa sāka kā McDonald’s Baltics piegāžu tīkla un iepirkumu vadītāja.

Kristīne Āboltiņa ieguvusi maģistra grādu mārketinga vadībā un sociālo zinātņu bakalaura grādu biznesa administrācijā Latvijas Universitātē.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv