Inese Kamarūte
Inese Kamarūte
Vecākā konsultante | valdes priekšsēdētāja
Anta Praņēviča
Anta Praņēviča
Pētījumu grupas vadītāja | valdes locekle
Olga Dzene
Olga Dzene
Vecākā konsultante | valdes locekle
Ineta Žilvinska
Ineta Žilvinska
Konsultante
Dace Tauriņa
Dace Tauriņa
Vecākā konsultante | valdes locekle
Anna Litvina
Anna Litvina
Konsultante
Milda Martinsone
Milda Martinsone
Konsultante
Dārta Knohenfelde
Dārta Knohenfelde
Konsultante
Gita Firsova
Gita Firsova
Tirgus izpētes speciāliste
Juris Nīmants
Juris Nīmants
Datu analītiķis
Ieva Pecukevičiūtė
Ieva Pecukevičiūtė
Konsultante
Oksana Ivanova
Oksana Ivanova
Tirgus izpētes speciāliste
Madara Šterna
Madara Šterna
Talantu bankas administratore
Elva Poriete
Elva Poriete
Jaunākā konsultante
Inese Zepa
Inese Zepa
Pētījumu grupas vadītāja - Bērna kopšanas atvaļinājumā
Agate Paradņika
Agate Paradņika
Biroja vadītāja - Bērna kopšanas atvaļinājumā
Jevgeņija Puzina
Jevgeņija Puzina
Konsultante
Māra Presnikova
Māra Presnikova
Datu analītiķe - Bērna kopšanas atvaļinājumā