Scroll to Top

Anna Litvina, novērtēšanas un līderības attīstības vecākā eksperte:

Anna Litvina ir atzīta augstākās kvalifikācijas eksperte vadītāju atlases, kā arī līderības novērtēšanas un attīstības jomā. Anna ir ieguvusi izglītību psiholoģijas un personālvadības (ar izcilību) jomā, studējot gan Latvijā, gan arī Dānijas Kopenhāgenas Universitātē. Vairāk nekā vienpadsmit gadu profesionālās karjeras laikā Anna ir novērtējusi vairāk kā trīssimt augstākā līmeņa līderu. Tāpat pēdējo piecu gadu laikā Anna ir piedalījusies vairāk kā piecdesmit augstākā līmeņa vadības, valdes un padomes amatu atlases projektos. Annas ir sadarbojusies ar tādiem Latvijā zināmiem uzņēmumiem kā AS AirBaltic, SIA LMT, AS Swedbank, SIA Peri, VAS Elektroniskie sakari, AS Latvijas valsts meži, SIA Narvesen un daudziem citiem.

E-pasts: [email protected]

Zane Zolte, talantu piesaistes eksperte:

Fontes komandai pievienojās 2018. gada aprīlī. Viņai ir profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, kas specializējas tūrisma un viesmīlības vadībā, un maģistra grāds personāla vadībā universitātē RISEBA. Maģistra studiju laikā praktiskā pieredze personāla atlases jomā iegūta uzņēmumā Tet kā praktikantu personāla nodaļa.

E-pasts: [email protected]

Anna Litvina, Senior Expert in Evaluation and Leadership Development:

Anna Litvina is a recognised expert in the field of executive search and leadership assessment and development. Anna has a background in psychology and HR management (with honours), having studied both in Latvia and at the University of Copenhagen in Denmark. In a career spanning more than eleven years, Anna has assessed more than 300 senior leaders. Over the last five years, Anna has also participated in more than fifty senior management, board and supervisory recruitment projects. Annas has cooperated with such well-known Latvian companies as AS AirBaltic, SIA LMT, AS Swedbank, SIA Peri, VAS Elektroniskie sakari, AS Latvijas valsts meži, SIA Narvesen and many others.

E-mail: [email protected]

Zane Zolte, talent acquisition expert:

Joined Fontes team in April 2018. She holds a Professional Bachelor’s Degree in Business Administration, specialising in Tourism and Hospitality Management, and a Master’s Degree in Human Resources Management from RISEBA University. During the Master’s studies, practical experience in recruitment was gained at Tet as a trainee in the HR department.

E-mail: [email protected]

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro