Noslēgusies pieteikšanās atklātam konkursam uz valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””) padomes locekļa amatu ar kompetenci finanšu jautājumos un audita jomā, stratēģijas izstrādes un īstenošanas jomā un VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbības jomā. Pieteikumi saņemti no 22 pretendentiem.

Amata konkurss, kas tika izsludināts 23. maijā, norisināsies trīs kārtās. Pirmās kārtas laikā nominācijas komisija izvērtēs iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību obligātajām prasībām.

Konkursa otrās kārtas laikā paredzētas pretendentu intervijas, kuru laikā konkursa dalībnieki nominācijas komisijai prezentēs stratēģisko redzējumu par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai. Savukārt trešajā kārtā komisija vērtēs pretendentu vadības kompetences.

Konkursa noslēgumā viens vai divi visaugstāko novērtējumu guvušie pretendenti tiks izvirzīti Satiksmes ministrijai prioritārā secībā, galīgā lēmuma pieņemšanai un kandidāta ievēlēšanai amatā.

Konkursa nominācijas komisiju vada Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, tās sastāvā ir Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktore Inguna Strautmane, Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta direktors Artūrs Kokars, biedrības “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” darba vides jautājumu koordinators Jānis Gredzens, biedrības “Latvijas Aviācijas Asociācija” valdes loceklis Zigmārs Vestfāls, arodbiedrību apvienības “Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība” priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja un biedrības “Latvijas Darba devēju konfederācija” ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs. Padomes locekļa amata kandidātu novērtēšanas un atlases procesā iesaistīts personāla atlases pakalpojumu sniedzējs SIA “Fontes Executive Search”.

Nominācijas procesu, sadarbojoties ar Satiksmes ministriju, vada Valsts kanceleja, jo no 2023. gada 1. marta tā pārņēma Pārresoru koordinācijas centra funkcijas, tostarp pienākumu nodrošināt nominācijas procesus valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu atlasei.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro