Pēdējos gados IT talantu piesaiste kļūst arvien aktuālāka un kritiskāka uzņēmuma veiksmei.

Ikkatrs no mums pēdējā gada laikā ir sastapies ar vismaz vienu izaicinājumu vai situāciju, kas prasīja apgūt jaunas zināšanas, prasmes, pieejas un gatavību pielāgoties lielākām vai mazākām pārmaiņām, turklāt, saglabājot motivāciju un līdzsvaru darbā. IT nozarē pārmaiņas, tehnoloģiju attīstība, jaunu risinājumu meklēšana ir ikdiena, tāpēc ir ļoti būtiski jau atlases procesā izzināt kandidātu potenciālu un jomas, kurās ir nepieciešams atbalsts. Taču praksē daudzi uzņēmumi ir spiesti iet uz kompromisiem ar savām prasībām pret kandidātiem, jo IT profesionāļu skaits darba tirgū ir joprojām nepietiekams.

Ņemot vērā sarežģīto situāciju IT speciālistu atlasē, Fontes piedāvā IT spēju un prasmju testus, kas palīdz paplašināt izskatāmo kandidātu skaitu nevis sašaurināt to. Pateicoties plašai globālai izlasei, pret kuru tiek salīdzināti kandidātu rezultāti (benchmark), ir iespējams iekļaut atlasē arī kandidātus, kuriem, iespējams, nav vēl atbilstošās izglītības vai darba pieredzes, kas formāli apliecinātu nepieciešamās zināšanas un prasmes, taču tās ir attīstītas, piemēram, pašmācības ceļā vai uzņemoties papildu pienākumus cita amata ietvaros. Testu rezultāti objektīvi atspoguļo faktisko spēju līmeni neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes un izglītības.

IT prasmju testēšana ir viegls, ātrs risinājums, kas palīdz novērtēt plaša kandidātu loka ekspertīzes līmeni un pieņemt objektīvus lēmumus.

Ja Jums ir interese par kādu no IT prasmju novērtēšanas risinājumiem, lūdzam griezties pie Anna Litvinas (anna.litvina@fontes.lv), kas ir vecākā līderības attīstības konsultante, vai pie Inesas Prančes (inesa.prance@fontes.lv), kas ir novērtēšanas centra vadītāja

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv