IT nozares atalgojums

IT nozares atalgojums un programmēšanas amatu saimes viennozīmīgi ierindojas starp vislabāk apmaksātajiem amatiem Latvijā. Programmēšanas amatu saimēs strādājošie saņem par 15 – 25% lielāku atalgojumu kā līdzvērtīgos amatos citās nozarēs. 

Programmētāja atalgojuma līmeni ietekmē individuālas darbinieka kompetences, pārzinātās programmēšanas valodas un darba sniegums. Saskaņā ar Fontes 2020. gada datiem – labāk apmaksātās programmēšanas valodas ir IOS/ANDROID, JAVA, JAVASCRIPT, mazāk apmaksātas – HTML5, PL/SQL (ORACLE), C#, SAP. Full-Stack programmētājs saņem 15.6% vairāk kā līdzvērtīgi citu nozaru amati, bet Front-End programētāji jau par 23.6% vairāk. 

IT ir pionieri attālinātā darba ieviešanā krietni pirms pandēmijas. Programmētājam strādāt no mājām bija tikpat dabiski cik citiem no biroja. 

IT nozares uzņēmumi izceļas ar radošiem papildus labumiem un ērtībām darbiniekiem. Darba devēji konkurē savā starpā ne tikai ar atalgojumu, bet arī ar darba vidi, elastību darba laikā, labumu grozu, kas nereti nosver darbinieku par labu viena vai otra darba devēja izvēlei apstākļos, kur pieprasījums pēc noteiktas nozares speciālistiem un konkurence organizāciju starpā ir augsta.

✔️Drīzumā – dati par izmaiņām IT nozarē 2021. gadā.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro