Personāla atlases, attīstības un atalgojuma pētījumu kompānijas Fontes Vispārējā atalgojuma pētījums par 2021. gadu apliecina, ka darbinieku atalgojums 2021. gadā ir audzis par 5,9%. Pērn tas palielinājās par 4,2%, 2019. gadā 6,9%. Atalgojuma pieaugums pārsniedz darba devēju pērn izteiktās prognozes, ka 2021. gadā mēneša pamatalga varētu palielināties par 4,5%.

Mēs esam nozīmīgu pārmaiņu sākumposmā, kad mainās ne vien vadītāju loma un kompetences, bet arī pieeja darbinieku piesaistei, motivēšanai un noturēšanai organizācijā. Konkurence par darbiniekiem turpina pieaug, tāpēc jāatzīst, ka šobrīd darba tirgus noteikumus diktē darba ņēmējs. Organizāciju veiksmes atslēga ir vadītāja spēja ieklausīties, dzirdēt, iesaistīt un būt ciešā kontaktā ar savu komandu. Tā ir prasme vadīt pārmaiņas, izmantot pārmaiņu dotās iespējas, radīt jaunas stratēģijas un rast risinājumus,” norāda Kristīne Āboltiņa, Fontes vadītāja.

2021. gadā mēneša pamatalga visvairāk pieauga Rīgā – par 6%, savukārt gada kopējā samaksa visvairāk palielinājās Kurzemē – par 6,7%. Mēneša pamatalga pieauga 57,4% darbinieku, gada kopējā samaksa – 66,5% darbinieku. Tajā pat laikā vairāk nekā ceturtdaļai darbinieku (28,1%) gada kopējā samaksa samazinājās. Tas skaidrojams ar mēneša un ceturkšņa prēmiju izmaksas samazinājumu par 3%, kā arī to, ka nedaudz ir sarucis darbinieku skaits, kuri saņem mainīgās piemaksas, garantētās prēmijas un piemaksas. Mainīgo atalgojuma daļu saņem pavisam 78% darbinieku. Gada laikā nozīmīgāki kļuvuši tādi atalgojumu ietekmējoši faktori kā amata atbildības līmenis un individuālie darba rezultāti.

Lai arī mēneša pamatalgas un gada kopējās samaksas pieaugums ir diezgan līdzīgs visās darbinieku grupās (attiecīgi no 5,3% līdz 6,1% mēneša pamatalgai un no 5,2% līdz 6,9% gada kopējai samaksai), mēneša pamatalga visvairāk pieaugusi jaunākajiem speciālistiem, gada kopējā samaksa – augstākā līmeņa vadītājiem. Būtiskākais atalgojuma pieaugums (no 9% līdz 15%) novērots dažādos amatos informācijas tehnoloģiju nozarē, biznesa un operacionālās darbības analīzē, finanšu analīzē, plānošanā un vadībā, datu analīzē, produktu grupas vadībā un loģistikā. Atalgojums būtiski pieaudzis arī vecākajiem speciālistiem digitālajā mārketingā un grafiskajā dizainā, radošo darbu speciālistiem, kā arī apsardzes un drošības speciālistiem un jaunākajiem speciālistiem grāmatvedībā un transporta nozarē.

Galvenie darba devēju izaicinājumi šobrīd ir darbinieku trūkums un darbinieku darba snieguma vadība jeb tas, kā saskatīt darbinieka rezultātus un salīdzināt tos ar situāciju tirgū. Lai arī izaicinājumi ir tie paši, ko darba devēji risināja jau pirms pieciem gadiem, to aktualitātes proporcija ir mainījusies. Ja ar darbinieku motivāciju (samazinājums no 61% uz 54%) un produktivitātes paaugstināšanu (samazinājums no 49% uz 45%) daļa darba devēju piecu gadu laikā ir atrisinājuši, tad darbinieku trūkums tikai pieaug (no 14% uz 26%). Ar darbinieku trūkumu ir saistīta lielā slodze, kas rada izdegšanas draudus gan speciālistu, ekspertu, gan augstākās vadības līmenī. Aizvien būtiskāks jautājums ir līderības prasmju paaugstināšana, kas kļūst īpaši aktuāla, vadot darbiniekus pārmaiņu laikā un attālinātā darba režīmā.

Lai samazinātu darbinieku trūkumu, organizācijas apmāca un pārkvalificē darbiniekus (72%), pieņem praksē studentus (54%), sadarbojas ar izglītības iestādēm (48%), plāno pēctecību (47%), kā arī piesaista un apmāca nekvalificētus darbiniekus (42%). Visgrūtāk darbiniekus ir noturēt informācijas tehnoloģiju un komunikācijas, ražošanas un amatniecības, kā arī būvniecības nozarē.

Fontes Vispārējā atalgojuma pētījumā par 2021. gadu apkopoti dati no 384 organizācijām Latvijā. Pavisam analizēta vairāk nekā 87 000 darbinieku atalgojuma informācija. Dati iegūti 2021. gada maijā un jūnijā un salīdzināti ar rādītājiem šajā periodā pērn.

Par Fontes Vispārējo atalgojuma pētījumu

Fontes Vispārējā atalgojuma pētījumā ik gadu tiek identificētas atalgojuma attīstības tendences un prognozes darba tirgū Baltijā. Tas ietver atalgojuma analīzi, balstoties uz kvalitatīviem un strukturētiem datiem Latvijā un Baltijā. Fontes Vispārējā atalgojuma pētījums palīdz pieņemt ar atalgojumu saistītus lēmumus un noteikt situācijai atbilstošu atalgojuma paketi organizācijas esošajiem un jaunajiem darbiniekiem. Fontes atalgojuma pētījumi Latvijā tiek veikti kopš 1996. gada.

Par Fontes

Fontes ir vadošā konsultāciju kompānija Latvijā, kas atbilstoši visaugstākajiem profesionālajiem standartiem veic vadītāju atlasi, līderības prasmju novērtēšanu un attīstību, konsultācijas personāla vadības jomā un atalgojuma pētījumus Baltijā.

Fontes ir augstākā līmeņa vadītāju atlases un konsultāciju personāla vadības jomā ieviesēja Baltijā. Latvijāir dibināta 1996. gadā. Fontes jau 20 gadus Baltijā pārstāv personāla novērtēšanas rīku izstrādes kompāniju SHL (www.shl.com), unkopš 2013. gada pārstāv arī pasaules vadošo konsultāciju kompāniju Mercer (www.mercer.com)

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro