taisnīga samaksa

Vienlīdzība un taisnīgums nav tikai idealizēts uzstādījums, nediskriminējošas atalgojuma prakses nodrošināšana ir katra darba devēja juridiska atbildība. Tas ir nozīmīgs solis, kā veicināt ne vien esošo darbinieku apmierinātību, iesaisti un lojalitāti, bet arī veids, kā uzņēmumi var ieinteresēt un vieglāk piesaistīt potenciālos darbiniekus. Taisnīguma sekmēšana ir ilgtermiņa investīcija uzņēmuma konkurētspējā.

Fontes jau 20 gadus veic atalgojuma tirgus pētījumus Baltijā, kā arī mēs esam globālā pētījumu tirgus līdera Mercer partneris. Pamatojoties uz pārliecinošu datu bāzi un ikgadējiem atalgojuma pētījumiem, mēs palīdzam uzņēmumiem izvērtēt, vai uzņēmums maksā taisnīgu atalgojumu gan uzņēmuma ietvaros, gan salīdzinājumā ar tirgu un nozari.

TAISNĪGA ATALGOJUMA SPECIALIZĒTIE PĒTĪJUMI

Līdz ar izmaiņām Eiropas Savienības vadlīnijās un regulējošajos aktos darba tirgū arvien aktuālāki kļūst vienlīdzības jautājumi, tostarp līdzvērtīga darba samaksa sievietēm un vīriešiem. Dažādos avotos tiek minēti dažādi skaitļi, par to cik liela ir  šī atšķirība – tā mērāma­ no pāris līdz pat pāris desmitiem procentu.  Iegūstiet specializētus nozaru un sektoru pētījumus taisnīga atalgojuma ietvaros.

IEKŠĒJĀ TAISNĪGUMA PRAKSES IZPĒTE

Amatu izvērtēšana Jums dos iespēju salīdzināt amatus pēc būtības, nevis to nosaukuma. Izvērtēšanas laikā veiksim uzņēmuma atalgojuma prakses izpēti ar mērķi identificēt iekšējā taisnīguma ievērošanas praksi. Tā rezultātā Jūs iegūsiet salīdzinājumu ar tirgus praksi noteiktā nozarē vai amatu saimē. Iekšējā taisnīguma prakses izpēte kalpo kā instruments turpmākai nediskriminējošanas atalgojuma prakses nodrošināšanai. Izpētē iespējami dažādi griezumi – dzimums, vecums, atalgojuma izkliede vienādas vērtības amatos.  Kā arī iespējams iegūt salīdzinājumu starp uzņēmuma dažādām struktūrvienībām vai filiālēm.

ĀRĒJĀ TAISNĪGUMA PRAKSES IZPĒTE

Šis pētījums Jums dos skaidru redzējumu par uzņēmuma kā darba devēja konkurētspēju cīņā par labākajiem darbiniekiem tirgū. Ārējā taisnīguma prakses izpēte kalpos kā instruments turpmākai konkurētspējīga atalgojuma prakses nodrošināšanai.  Uzņēmums iegūst uz datiem balstītu informāciju, kas palīdz efektīvi plānot atalgojuma budžetu.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv