Paziņojums plašsaziņas līdzekļiem, 2014. gada 4. septembris
Gada kopējā alga Latvijā ir palielinājusies vidēji par 5,8%

Vadības konsultāciju kompānijas Fontes ikgadējā atalgojuma pētījuma rezultāti liecina, ka 2014. gadā mēneša pamatalga Latvijā ir palielinājusies vidēji par 4,7% un gada kopējā alga – par 5,8%.

Saskaņā ar pētījuma, kurā analizēti dati no 249 organizācijām par vairāk kā 43 000 darbiniekiem, rezultātiem no darbiniekiem, kas veic līdzīgus pienākumus kā gadu iepriekš, pamatalgas nav mainītas 64,6% darbinieku, ir samazinātas 0,1% darbinieku, bet tiem 35,3% darbinieku, kuri saņēma pamatalgas pieaugumu, tas ir bijis būtisks – vidēji 8,4% apmērā. Algas pielikumu galvenokārt ir saņēmuši vecākie speciālisti un pieredzējuši vadītāji.

Mainīgās daļas pieaugumu ir sajutis katrs otrais darbinieks, un šiem darbiniekiem pieauguma apjoms gada kopējai algai ir bijis vidēji 9,1%, kamēr gandrīz katrs trešais darbinieks ir sajutis gada kopējās algas samazinājumu vidēji par -6,3%.

Mēneša un ceturkšņa prēmijas jau ierasti ir visbiežāk izmaksātā atalgojuma mainīgās daļas komponente (šogad kopumā saņēmuši 50% darbinieku). Pusgada vai gada prēmijas par iepriekšējā gada rezultātiem šogad kopumā nopelnīja 46% darbinieku, kas ir neliels samazinājums salīdzinājumā ar 2013.gadu, kad pusgada vai gada prēmijas bija nopelnījuši 49% darbinieku.

Mēneša pamatalgas pieaugums Rīgā ir bijis straujāks kā reģionos – attiecīgi 4,7% un 3,2%. Arī gada kopējā algā pieaugums bijis straujāks Rīgā – 6,0%, savukārt reģionos – 5,1%. Salīdzinot atalgojuma pieaugumu reģionos, straujākais pieaugums mēneša pamatalgā ir bijis Latgalē – 3,9%, savukārt gada kopējā alga visstraujāk pieaugusi Kurzemē un Vidzemē – abās par 4,6%.

Izmaiņas darbinieku skaitā ir nozīmīgs rādītājs, analizējot izmaiņas atalgojumā. Iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā 51% organizāciju palielināja darbinieku skaitu, savukārt 29% darbinieku skaitu samazināja. Līdz gada beigām 56% organizāciju plāno darbinieku skaitu nemainīt, 36% palielināt, savukārt 8% organizāciju plāno darbinieku skaitu samazināt.

2015. gadā 90% darba devēju plāno palielināt mēneša pamatalgu, 9% darba devēju neplāno izmaiņas mēneša pamatalgā, savukārt 1% darba devēju plāno samazinājumu. Attiecībā uz gada kopējo atalgojumu, 2015.gadā organizāciju vadītāji prognozē vidēji 4,0% pieaugumu kopējā atalgojumā, 2016.gadā – 3,8% pieaugumu. Pagaidām lielākā daļa vadītāju prognozē, ka pastāvošā ekonomiskā un politiskā situācija neietekmēs plānotos lēmumus par atalgojumu un darbinieku skaitu.