Gatavojoties potenciālām darba pārrunām vai ikgadējām sava darba snieguma pārrunām, vai domājot par sevis realizēšanu un karjeras izaugsmi perspektīvā, fokusā izvirzās jautājums – kāds es esmu kā profesionālis? Kas ir tās lietas, kuras esmu noslīpējis līdz pilnībai un pie kuriem savas personības aspektiem es vēl varētu piestrādāt? Tā ir liela veiksme, ja uzņēmumā, kurā Tu strādā vai strādāji, ir cilvēks (iespējams tiešais vadītājs), kurš turēja roku uz pulsa un virzīja Tavu attīstību. Bet ne visos uzņēmumos tā notiek un ne visiem vadītājiem darbinieku attīstības jautājumiem atliek laika.

Personības aptauju OPQ ir veidojusi starptautiskā vērtēšanas metožu izstrādes kompānija SHL. Aptauja OPQ sniedz izsmeļošu informāciju par cilvēka tipisko uzvedību darba situācijās jeb tipisko darba stilu.

Aptaujas rezultāti sniedz apkopojumu par šādām kompetencēm: Lēmumu pieņemšana un darbības uzsākšana, Līderība un uzraudzība, Atbalsts un sadarbība, Pieturēšanās principiem un vērtībām, Attiecību veidošana un tīklošana, Pārliecināšana un ietekme, Analīze, Mācīšanās un izpēte, Inovāciju radīšana, Stratēģiju un konceptu formulēšana, Plānošana un organizēšana, Pielāgošanās un reaģēšana uz pārmaiņām, Spiediena un neveiksmju pārvarēšana, Personīgo un darba mērķu sasniegšana, Biznesa un komerciālā domāšana.

Fontes konsultanti ar šīs metodes palīdzību Tev palīdzēs izvērtēt sevi, noskaidrot Tavas stiprās un attīstāmās kompetences, palīdzēs Tev izstrādāt attīstības rīcības plānu, lai Tu veiksmīgāk virzītos pa karjeras kāpnēm. Sava spēka apzināšanās būs trumpis Tavās rokās ne tikai esošo darba pienākumu veikšanā, bet arī plānojot Tavu izaugsmi uzņēmumā vai arī lūkojoties uz jauniem izaicinājumiem ārpus tā. Bet, savu vājo pušu identificēšana, Tev ļaus vieglāk vadīt iespējamos riskus.

Ieguvumi:

  • Tu uzzināsi savas galvenās personības iezīmes
  • Tu noskaidrosi savu piemērotību, kādam konkrētam amatam, nozarei, projektam
  • Tu uzzināsi savas attīstības vajadzības
  • Tu saņemsi savam profilam atbilstošas rekomendācijas, kā attīstīt savas iemaņas (angļu valodā)

Formāts: Aptaujas aizpilde tiešsaistē un iespēja izrunāt rezultātus ar konsultantu klātienē un attālināti
Ilgums: Aptaujas aizpildīšana ap 30 min, saruna ar konsultantu 1-1,5h
Konsultanti: Anna Litvina
Cena: 85 EUR (+ PVN) bez attīstības plāna
Cena: 150 EUR (+ PVN) ar attīstības plānu