Šis risinājums palīdz izvērtēt vadītāja kompetenču līmeni un izvirzīt mērķus turpmākajai attīstībai. To izmanto augstākā līmeņa atlases vai attīstības projektos.

Ar personības testu, interviju, dažādu uzdevumu un lomu spēļu palīdzību tiek noteikts cilvēka rīcības un vadības stils. Tas sniedz iespēju apzināt vadītāja stiprās puses un izvirzīt mērķus attīstībai.

Šī risinājuma ietvaros gan dalībnieks, gan viņa vadītājs saņem rakstisku rezultātu apkopojumu un tas tiek pārrunāts ar konsultantu, kurš sniedz rekomendācijas un palīdz izveidot individuālu attīstības plānu.

KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANAS PLĀNS

novertesana-2