Palīdzot kompānijām veidot efektīvāku darba organizēšanu, Fontes veic to darbības analīzi: procesu, funkciju un pienākumu auditu, vadības kompetenču un vadības procesu auditu, kā arī izstrādā darbības uzlabošanas, funkciju un procesu optimizācijas un pārvaldības ieteikumus.

Funkciju, procesu un pienākumu audits

  • Esošo funkciju un procesu izvērtējums, tostarp funkciju un procesu veikšanai nepieciešamais resursu nodrošinājums
  • Ieteikumi funkciju/procesu/pienākumu optimizēšanai:

1. Iespējamo funkciju likvidācija, apvienošana, pārdale, pievienošana u.c.
2. Jaunu procesu izveide
3. Jaunu pienākumu aprakstu sagatavošana

 • Funkciju/procesu/pienākumu salīdzinājums ar citu organizāciju informāciju (Benchmark)
 • Priekšlikumi organizatoriskās struktūras uzlabošanai
 • Optimizācijas finansiālā ieguvuma aprēķināšana

Vadības audits

Šī audita ietvaros ir iespējams izvērtēt gan vadības procesus, gan vadības kompetences. Vadības audita rezultātā tiks sagatavoti ieteikumi organizācijas pārvaldības un vadības kompetenču uzlabošanai:

 • Plānošana un organizācija
 • Lēmumu pieņemšana
 • Deleģēšana
 • Komunikācija un sadarbība
 • Informācijas apmaiņa
 • Vadības līmeņi