Darba izpildes vadības sistēmas mērķis

Ieviešot uz rezultātu orientētu organizācijas vadības sistēmu, jūsu organizācijā tiek uzlabota darba procesu norise un sakārtota darba vide. Tas sniedz darbiniekiem skaidras norādes par veicamajiem darba uzdevumiem, piešķir organizācijas darbam mērķtiecību un ievērojami uzlabo darba efektivitāti.

Kādi ir uz rezultātu orientēti organizācijas vadības sistēmas darba izpildes vadības risinājumi?

Uz rezultātu orientēta organizācijas vadības sistēma (Performance Management) ir veids, kā salāgot organizācijas stratēģiskos mērķus ar katra strādājošā ikdienas darba uzdevumiem. To ieviešana sakārto organizācijas iekšējos darba procesus atbilstoši galvenajiem biznesa mērķiem un liek darbiniekiem koncentrēties uz organizācijai vissvarīgāko uzdevumu veikšanu.

Efektivitātes vadības ieviešanā Fontes sniedz atbalstu, veicot:

 • Mērķu uzstādīšanu un to kaskadēšanu līdz darbinieku individuālajam līmenim
 • Personāla stratēģijas formulēšanu
 • Funkciju, procesu un pienākumu auditus
 • Vadības kompetenču un vadības procesu auditus
 • Darbības plānošanu un organizācijas pārvaldības pilnveidošanu
 • Vērtību noteikšanu un ieviešanu
 • Procesu analīzi un dizainu, amatu un pienākumu analīzi
 • Kompetenču definēšanu un adaptēšanu, darbinieku kompetenču vērtēšanas sistēmas izstrādi
 • Atalgojuma un motivācijas sistēmu izveidi
 • Darba izpildes vadības sistēmas izveidi un pilnveidi
 • Darbinieku apmierinātības/Motivācijas pētījumus
 • Pārmaiņu ieviešanas plāna izveidi un atbalsta nodrošināšanu tā ieviešanā

Efektivitātes uzlabošanai veicam izvērtēšanu un pilnveidošanu dažādās jomās, atkarībā no nepieciešamības konkrētā organizācijā.

Uz rezultātu orientēta organizācijas vadības sistēma palīdz nodrošināt skaidru, saprotamu, vienotu sasaisti starp procesiem un darbiniekiem. Tā palīdz noteikt, vai organizācijā darbojas atbilstošie darbinieki, ieņem atbilstošo amatu un veic atbilstošos procesus.