Uzņēmuma vērtību rada darbinieki. Kā atrast pareizo līdzsvaru starp uzņēmuma un darbinieku motivāciju vērtību sadalē? Cik maksāt labākajiem? Cik solīt, meklējot jaunus darbiniekus? Kā sabalansēt iekšējo taisnīgumu ar tirgus vilinājumiem? Labs vadītājs to jūt, bet izcils vadītājs – vēl pieliek klāt tirgus datus.

Fontes atalgojuma pētījums ne tikai palīdz saprast iespējamos atalgojuma līmeņus amatu grupām, bet palīdz izveidot veselīgu iekšējo vidi, kurā individuālais taisnīgums ir balansā ar sociālo, un iekšējais taisnīgums – ar ārējo.


Mēs veicam ikgadējos atalgojuma pētījumus nodrošinot atalgojuma informāciju visās Baltijas valstīs, piedāvājot kvalitatīvu datu atbalstu un argumentus lēmumu pieņemšanā attiecībā uz atalgojumu, atalgojuma sistēmu un darba tirgus aktualitātēm kopumā. Fontes atalgojuma pētījumi Latvijā tiek veikti kopš 1996. gada, Igaunijā – 1995. gada un Lietuvā – 2007. gada.

Jūsu ieguvumi

Amatu klasifikācija – organizācijas amatu strukturēšana, nosakot to amata saimi un līmeni atbilstoši Fontes amatu katalogam, piemēram, Grāmatvedība II – 160 punkti, pārdošana III – 184 punkti.

Atskaite – pētījuma rezultātu apkopojums, kas atspoguļo darba tirgus tendences. Atskaite iekļauj atalgojuma politikas tendenču analīzi, detalizētu atalgojuma analīzi amatu saimēs (piemēram, grāmatvedība, tirdzniecība, inženierdarbi) un līmeņos, un detalizētu ar atalgojumu saistītu analīzi (piemēram, atalgojuma izmaiņas, fiksētās un mainīgās daļas proporcijas amatu saimēs un līmeņos) tipiskajiem amatiem darba tirgū.

Atalgojuma analīzes elektroniskais rīks – pētījuma rezultātu apkopojums elektroniskā formātā, nodrošinot detalizētu organizācijas atalgojuma salīdzinājumu ar darba tirgu.

Konsultanta atbalsts rezultātu izmantošanā – Fontes konsultanti sniedz atbalstu gan pētījuma rezultātu interpretēšanā, gan konsultē jautājumos, kas saistīti ar vajadzīgo datu sagatavošanu.

Pētījuma prezentācija – iespēja apmeklēt konferenci pētījuma dalībniekiem, kur Fontes kopā ar makroekonomikas ekspertiem sniedz pārskatu par tendencēm darba tirgū un ekonomikā kopumā, nodrošinot plašāku skatījumu uz atalgojuma datiem, pētījuma rezultātu un prognožu interpretāciju un izmantošanu.

Valdes prezentācijas – organizācijām ir iespēja aicināt Fontes konsultantus sniegt individuālu prezentāciju organizācijas vadībai par organizācijas salīdzinājumu ar darba tirgu, sniedzot padomus atalgojuma noteikšanā.

Fontes savā darbā ievēro augstākos konfidencialitātes un sadarbības ētiskos principus, tas ir atpazīstams zīmols ar augstu reputāciju darba tirgū, kas nodrošina kandidātu un klientu uzticēšanos jau vairāk nekā 20 gadu.

Fontes atalgojuma pētījumi

  • Vispārējais atalgojuma pētījums
  • Organizāciju vadītāju un valdes locekļu atalgojuma pētījums (Top executive compensation survey)
  • Sektoru pētījumi* – farmācijas, finanšu/banku, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atalgojuma pētījumi u.c.
  • Speciālās analīzes – izvēlētās izlases (≥11 organizācijas) atalgojuma analīze amatu saimēs un līmeņos
  • Prognožu pētījums
  • Valdes prezentācijas

* Fontes veic sektoru pētījumus, ja nozares asociācija un /vai vismaz 11 organizācijas izrāda interesi par pētījumu.

Konfidencialitāte

Pētījumā par amatiem organizācijā netiek prasīta personīga informācija (uzvārds, personas kods, u.tml.)

  • Analīzes rezultāti tiek atspoguļoti amatiem, kas ir pārstāvēti vismaz četrās no pētījumā iekļautajām organizācijām
  • Atalgojuma pētījuma atskaitē iekļautā informācija ir organizāciju iesniegtās informācijas apkopojums un analīze
  • Katrs pētījuma dalībnieks var aplūkot tikai savas organizācijas atalgojuma salīdzinājumu ar nozares un/vai kopējā darba tirgus atalgojuma apkopojumu

Lai piedalītos atalgojuma pētījumos vai iegādātos kādu no pētījumu atskaitēm, sazinieties ar Fontes konsultantiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kas piedāvās atbilstošāko dalības veidu.


surveys@fontes.lv
+371 67846151