Domāšanas potenciāla tests “G+”

Tu vēlies pieteikties jaunai pozīcijai ar lielāku atbildību, iesaisti biznesa un stratēģisku jautājumu risināšanā, bet nesaproti, vai Tev ir atbilstošas spējas? Bet varbūt Tu vēlies saprast, kāds ir Tavs analītiskais un domāšanas potenciāls?

Starptautiskā vērtēšanas metožu izstrādes kompānija SHL ir izstrādājusi testu “G+” , kas ir starptautiski atzīta vispārējo personas analītisko spēju noteikšanas metode. Fontes konsultanti, izmantojot ”G+” testu, palīdzēs atklāt Tavas domāšanas slēpto potenciālu.

Ieguvumi:

  • Tu sapratīsi savu slēpto potenciālu domāšanas veidā
  • Tu sapratīsi, kurš domāšanas veids ir labāk attīstīts, un kā to var veiksmīgāk izmantot darbā
  • Tu uzzināsi, kā vērtēt sava darba tempu strādājot ar skaitlisku vai verbālu (sarežģītu tekstuālu) informāciju
  • Tu gūsi priekšstatu, cik ātri spēj apgūt jaunas lietas

“G+” ir vispārējs analītisko spēju tests, kas mēra 3 veida mentālos procesus: Skaitliskās kritiskās spriešanas spējas, deduktīvo un induktīvo domāšanu.

Deduktīvās spriešanas tests parāda spēju izdarīt loģiskus spriedumus no pieejamās informācijas, novērtēt argumentu stiprās puses un trūkumus. Šī spēja ir īpašu noderīga darbā, kur nepieciešams izvērtēt argumentus, analizēt scenārijus, izdarīt secinājumus no datiem.

Induktīvā domāšana atspoguļo spēju izdarīt secinājumus un izprast attiecības starp dažādiem konceptiem, šī spēja darbā ļauj veiksmīgi strādāt ar jauniem konceptiem un pieejām, atbildēt uz jautājumiem “kāpēc” un “kādā veidā”, risināt komplicētas un nenoteiktas problēmas.

Skaitliskās spriešanas tests parāda cilvēka spēju strādāt ar skaitļiem un izmantot piemērotu matemātisku pieeju dažādās situācijās. Šī spēja ir kritiski svarīga darbā, kur nepieciešams izprast datus un skaitļu tabulas, ātri un precīzi izmantot pamata matemātikas modeļus, lai analizētu datus, izdarīt objektīvus secinājumus uz matemātiskās analīzes pamata.

Formāts: Tests ir aizpildāms attālināti datorā vai mobilajā ierīcē un tiek pielāgots katra grūtības pakāpei, uzdevumi ir interaktīvi un pietuvināti darba dzīves situācijām. Iespējamas klātienes tikšanās vai attālinātas sesijas.
Ilgums: Testa aizpildīšana 36 minūtes un saruna ar konsultantu 30-45 minūtes
Konsultanti: Anna Litvina
Cena: 115 EUR

Uzzināt vairāk