Aicinām pieteikties uz AS “Air Baltic Corporation” padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās līdz 13.03.2023 (ieskaitot)

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz AS “Air Baltic Corporation” (turpmāk – airBaltic) trīs padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz diviem padomes locekļiem jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām. airBaltic padomes funkciju īstenošanai, tās sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopumā ir nepieciešamas visas padomes funkciju īstenošanas kompetences, noteiktas iemaņas un pieredze. airBaltic vakantajiem padomes locekļu amatiem ir noteiktas šādas atbildības jomas (trīs amatu profili): 1.) korporatīvas pārvaldības joma, uzņēmumu un komandas vadība, iesaistīto pušu vadība; 2.) finanšu jautājumu un audita joma, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas joma; 3.) gaisa pārvadājumu joma, stratēģiju izstrādes un ieviešanas joma.

airBaltic padomes locekļu amatu kandidātiem ir izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā un atbilst vienai no šādām prasībām:

– vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā

  vai                                                                                                                                                   

– vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā (iestādes vadītājs vai tā vietnieks) valsts vai pašvaldības institūcijā;

 1. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 2. valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par C1 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 3. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā);
 4. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām tiek prasīta kandidātiem, kas kandidē uz neatkarīgā padomes locekļa amatu;
 5. atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 6. atbilstība likuma „Par aviāciju” 57.2 panta prasībām;
 7. Padomes loceklis/-e ar kompetenci korporatīvas pārvaldības jomā, uzņēmumu un komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā (1. amata profils): vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) jautājumos, kas saistīti ar uzņēmumu korporatīvo pārvaldību un iesaistīto pušu vadību;
 8. Padomes loceklis/-e ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā (2. amata profils): vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) finanšu vadības jautājumos, investīciju piesaistē un pārvaldībā (t.sk. fondu tirgos), valsts atbalsta regulējumā, risku pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmas un iekšējā audita jautājumos;
 9. Padomes loceklis/-e ar kompetenci gaisa pārvadājumu jomā, stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā (3. amata profils): vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) jautājumos, kas saistīti ar gaisa pārvadājumu jomu un uzņēmuma stratēģijas ieviešanas uzraudzību.

 

Otrajā vērtēšanas kārtā pretendentiem būs jāiesniedz stratēģisko redzējumu par airBaltic galvenajiem nākotnes izaicinājumiem nākamajiem 5 (pieciem) gadiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai (prezentācijas formā līdz 15 minūtēm).

Trešajā vērtēšanas kārtā pretendentiem tiks vērtētas sekojošas kompetences: pārmaiņu vadīšana, plānošana un organizēšana, orientācija uz attīstību, stratēģiskais redzējums, lēmumu pieņemšana un atbildība.

Ierobežojumi kandidātiem ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā un papildu prasība neatkarīgajam padomes loceklim (divi amati) ir atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2023. gada 13. martam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pieteikumi@fontes.lv.    

Kandidātus lūdzam  iesniegt sekojošus dokumentus:

 1. Pieteikuma vēstuli un dzīves gājuma aprakstu, norādot vēlamo amata profilu. Ja vēlaties kandidēt vairākās jomās, tad amata profilus vēlams norādīt prioritārā secībā CV formā (izmantot tikai pievienoto CV formu).
 2. Padomes locekļa/-es amata kandidāta/-es apliecinājumu(izmantot pievienoto formu), apliecinot:
 • atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām un neatkarīga padomes locekļa amatam papildus atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām;
 • ka kandidāts/-e ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa/-es amatā;
 • atbilstību likuma „Par aviāciju” 57.2 panta prasībām.
 1. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).
 2. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).
 3. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša bruto atlīdzība padomes priekšsēdētājam līdz 3357 EUR  un padomes loceklim 3021 EUR.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti airBaltic sadarbības partnerim – SIA “Fontes Executive Search”.
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Satiksmes ministrija, kontaktinformācija: tālr. 67028210, Rīga, Gogoļa ielā 3, LV-1743.
 3. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījumu uz pieteikumi@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai ministrija@sam.gov.lv (ja vēlaties, lai Satiksmes ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Papildu jautājumu gadījumā, aicinām vērsties pie: Ineta Žilvinska, +371 29183338, ineta.zilvinska@fontes.lv

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv