Lietuvas un igaunijas atalgouma pētījumi

Iegūstiet aktuālākos Latvijas, Igaunijas un Lietuvas atalgojuma pētījumus. Fontes atalgojuma pētījumi tiek veikti pēc vienotas metodoloģijas, ļaujot savstarpēji salīdzināt datus starp valstīm Baltijas līmenī. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu gaidāmos pētījuma datumus.

Lietuvas Atalgojuma pētījuma laika plāns

5. aprīlis, 2022

Datu formas izsūtīšana.

Aprīlis – maijs, 2022

Amatu klasifikācija.

28. maijs, 2022

Datu iesniegšana.

10.novembris, 2022

Pētījuma rezultātu publicēšana.

Igaunijas Atalgojuma pētījuma laika plāns

5. aprīlis, 2022

Datu formas izsūtīšana.

Aprīlis – jūnijs, 2022

Amatu klasifikācija.

7. jūlijs, 2022

Datu iesniegšana.

24.novembris, 2022

Pētījuma rezultātu publicēšana.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv