Lietuvas un igaunijas atalgouma pētījumi

Iegūstiet aktuālākos Latvijas, Igaunijas un Lietuvas atalgojuma pētījumus. Fontes atalgojuma pētījumi tiek veikti pēc vienotas metodoloģijas, ļaujot savstarpēji salīdzināt datus starp valstīm Baltijas līmenī. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu gaidāmos pētījuma datumus.

lietuvas Atalgojuma pētījuma laika plāns

Igaunijas Atalgojuma pētījuma laika plāns

9. marts, 2021

Datu formas izsūtīšana.

Marts – maijs, 2021

Amatu klasifikācija.

28. maijs, 2021

Datu iesniegšana.

27. jūlijs, 2021

Pētījuma rezultātu publicēšana.

12. aprīlis, 2021

Datu formas izsūtīšana.

Aprīlis – jūnijs, 2021

Amatu klasifikācija.

8. jūlijs, 2021

Datu iesniegšana.

26. augusts, 2021

Pētījuma rezultātu publicēšana.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne ir bijusi mazumtirgotāja Maxima Latvija valdes locekle un operacionālā vadītāja, būvmateriālu, mājas un dārza preču tirdzniecības uzņēmuma Rautakesko tirdzniecības direktore. Pirms tam kā valdes priekšsēdētāja vadījusi mājas labiekārtošanas preču mazumtirdzniecības uzņēmumu JYSK Baltijas valstīs, Rumānijā un Bulgārijā, bet iepriekš bijusi tā loģistikas direktore. Profesionālo karjeru Kristīne Āboltiņa sāka kā McDonald’s Baltics piegāžu tīkla un iepirkumu vadītāja.

Kristīne Āboltiņa ieguvusi maģistra grādu mārketinga vadībā un sociālo zinātņu bakalaura grādu biznesa administrācijā Latvijas Universitātē.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv