Sabiedriskais medijs „Latvijas Radio” – raidstaciju līderis ar gandrīz miljonu klausītāju – meklē labākos profesionāļus komandas papildināšanai!

Aicinām pieteikties konkursam uz

LATVIJAS RADIO galvenā/-ās redaktora/-res amatu

Konkursam aicināti pieteikties kandidāti, kuri izprot sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa uzdevumus un mērķus, spēj garantēt Radio darbības politisko neitralitāti un redakcionālo neatkarību, strādāt ar radošiem cilvēkiem, izprot modernās tehnoloģijas un mediju industriju, spēj formulēt, skaidrot un pārstāvēt Radio viedokli gan Latvijā, gan ārvalstīs.

    Darba pienākumi:

 • Nodrošināt Radio redakcionālās politikas veidošanu un īstenošanu, izstrādāt satura jomu redakcionālās vadlīnijas;
 • Piedalīties Radio vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē;
 • Nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma gada plāna projekta izstrādi;
 • Organizēt Radio satura veidošanu atbilstoši apstiprinātajai vidēja termiņa darbības stratēģijai un sabiedriskā pasūtījuma gada plānam;
 • Uzraudzīt sabiedriskā pasūtījuma uzdevumu un mērķa rādītāju sasniegšanu un nodrošināt atskaitīšanos par sabiedriskā pasūtījuma izpildi satura attīstības jomā;
 • Nodrošināt integrētās satura uzskaites sistēmas darbību un attīstību.
 • Noteikt Radio redakcionālās padomes sastāvu un vadīt tās darbu, nodrošināt saturu veidojošo struktūrvienību darbības koordināciju;
 • Piedalīties satura veidošanas budžeta un resursu plānošanā un izpildes kontrolē;
 • Piedalīties sabiedriskā labuma testu un medija auditorijas izpētes procesu organizēšanā;
 • Nodrošināt Radio satura produktu, satura izplatīšanas procesu (kanālu, platformu, formātu), satura produktu inovācijas projektu u.c. plānošanu un īstenošanu;
 • Nodrošināt Radio satura kvalitātes sistēmas darbību, organizēt satura vērtēšanas plānošanu un īstenošanu;
 • Piedalīties satura personāla vadībā;
 • Piedalīties Radio kopējo attīstības projektu ideju izstrādē, izvērtēšanā un īstenošanā;
 • Nodrošināt sadarbību ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, Radio valdi un nozares nevalstiskajām organizācijām.

Prasības pretendentiem:

 • Nevainojama reputācija;
 • Augstākā izglītība;
 • Vismaz 5 (piecus) gadu profesionālā pieredze masu informācijas līdzekļu jomā;
 • Digitālā kompetence;
 • Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
 • Stratēģiskā un konceptuālā domāšana;
 • Prezentēšanas un informācijas komunikācijas prasme;
 • Rakstīšanas un ziņošanas (atskaišu veidošana) prasme;
 • Plānošanas un organizēšanas prasme;
 • Spēja pielāgoties un reaģēt uz pārmaiņām.

Piedāvājam:

 • Darbu sabiedriskajā medijā ar bagātīgu vēsturi, radošiem kolēģiem un skaidrām vērtībām;
 • Mēneša atalgojums – 3500,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • Redakcionālo neatkarību;
 • Sakārtotu un mūsdienīgu darba vidi.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • Parakstīts pieteikums Konkursam brīvā formā, apliecinot piedalīšanos;
 • Parakstīts dzīvesgājums (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi, kontaktinformācija (tālr. numurs, e-pasta adrese), informācija par personām, kas var sniegt rekomendāciju (iekļaujot kontaktinformāciju – tālr. numurs, e-pasta adrese) kā arī cita informācija pēc kandidāta ieskatiem;
 • Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta/u kopija vienā eksemplārā;
 • Personīgās motivācijas vēstule;
 • Redzējums par sabiedriskā radio attīstību, redakcionālās politikas veidošanu un īstenošanu, ievērojot Likuma 1. pantā noteikto mērķi un 3. pantā noteiktos pamatprincipus (ne vairāk kā 3 (trīs) A4 lpp.);
 • Vēlamas rekomendācijas no mediju sabiedriskajām organizācijām;
 • Parakstīts apliecinājums par atbilstību Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma 5. panta sestās daļas un 6. panta piektās un sestās daļas prasībām (apliecinājuma paraugs Nolikuma 2.pielikumā).

Pieteikšanās:

Pieteikumus Konkursam var iesniegt, nogādājot Latvijas Radio, adresē Doma laukums 8, Rīga, LV- 1505, slēgtā aploksnē, uz tās norādot “Pieteikums valsts SIA “Latvijas Radio” izsludinātajam konkursam par valsts SIA “Latvijas Radio” galvenā redaktora amatu”, līdz 2021. gada 8. novembrim plkst. 17:00 vai sūtot elektroniski – ieskanētus vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi darbs@latvijasradio.lv  līdz 2021. gada 8.novembrim plkst. 24:00. ar norādi „VAKANCE: RADIO GALVENAIS REDAKTORS/ REDAKTORE”.

Kandidātam ir iespēja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iepazīties ar informāciju par Radio darbību. Papildu informācija pieejama arī Radio mājaslapā internetā https://latvijasradio.lsm.lv/lv/lr/. Detalizētāka informācija par vakanci un konkursa nolikums atrodams Latvijas Radio mājaslapā, sadaļā Vakances: https://latvijasradio.lsm.lv/lv/par-mums/vakances/

Pamatojoties uz 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.720, informējam, ka valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus darba pienākumus var veikt tikai tad, ja viņiem ir Covid-19 vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv