IKT nozares atalgojuma pētījums

Iepazīstieties ar IKT nozares tirgus atalgojuma praksi, lai saglabātu konkurētspēju darba tirgū. 

IKT nozares atalgojuma pētījums sastāv no IKT organizācijām un IKT nodaļām citu sektoru organizācijās. Tas ļauj sekot tirgus samaksas tendencēm attiecībā uz visvairāk pieprasītajām pozīcijām, ņemot vērā programmēšanas valodu lietojumu. 

Iegūstiet vidējo atalgojumu salīdzinājumu ar izvēlēto amata grupu (vismaz 10 organizācijas).

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu gaidāmos pētījuma publicēšanas datumus.

Lv IkT sektors 2020

1 %
Prognozētais pamatalgas pieaugums 2021
1
IKT organizācijas
1
Organizāciju IT departamenti
1
Darbinieku dati

IKT nozares Atalgojuma pētījuma laika plāns

5. aprīlis, 2022

Datu formas izsūtīšana.

Aprīlis – maijs, 2022

Amatu klasifikācija.

20. maijs, 2022

Datu iesniegšana.

19.jūlijs, 2022

Pētījuma rezultātu publicēšana.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv