funkciju analīze un auditi

Darba tirgus nepārtraukti attīstās ārējo faktoru ietekmē – ekonomiskā izaugsme, demogrāfiskā situācija, tehnoloģiju procesi, politiskā situācija u.c. Mēs pārliecināmies, ka jūs esat labi informēts par pašreizējo situāciju darba tirgū un gaidāmajām pārmaiņām. Seko līdzi jaunākajām tendencēm cilvēkresursu tirgū un prognozēm kopējā atalgojuma jomā, lai būtu soli priekšā ar jaunāko tendenču ieviešanu.

FUNKCIJU AUDITS UN PROCESU EFEKTIVIZĀCIJA

Iegūstiet detalizētu izvērtējumu par uzņēmumā esošajām funkcijām un procesiem, to veikšanai nepieciešamo resursu nodrošinājumu, noslodzes, kā arī funkciju optimizācijas iespējām starp dažādiem departamentiem. 

Fontes profesionālā komanda izstrādās ieteikumus funkciju / procesu / pienākumu optimizēšanai attiecībā uz iespējamo funkciju likvidāciju, apvienošanu, pārdali vai jaunu procesu izveidi, iekļaujot jaunu pienākumu aprakstu izstrādi.

Šī audita rezultātā iegūsiet funkciju / pienākumu / procesu salīdzinājumu ar nozares praksi, priekšlikumus organizatoriskās struktūras uzlabošanai, kā arī optimizācijas finansiālā ieguvuma aprēķinu.

VADĪBAS AUDITS

Šī audita ietvaros varēsiet izvērtēt vadības procesus un kompetences. Piedāvātājam tieši vadības komandām un valdēm izstrādātus līderības un vadības prasmju novērtēšanas instrumentus.  Vadības audita rezultātā tiks sagatavoti ieteikumi organizācijas pārvaldības un vadības kompetenču uzlabošanai, iekļaujot ieteikumus attiecībā uz: 

  • plānošanu un darba organizāciju
  • deleģēšanu
  • lēmumu pieņemšanu
  • komunikāciju un savstarpējo sadarbību, kā arī informācijas apriti

Piedāvājam arī vadības komandu koučinga un mentoringa darba sesijas.

UZŅĒMUMU OPERACIONĀLAIS AUDITS

Uzņēmumu operacionālais audita ietvaros Fontes izvērtē darbības procesus, identificē “šaurās vietas” un izstrādā risinājumus efektīvu procesu ieviešanai, optimizācijai un uzņēmuma darbības attīstībai.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv