Finanšu nozares atalgojuma pētījums

Finanšu sektora atalgojuma pētījums ietver bankas, finanšu pakalpojumus, apdrošināšanu, brokerus, krājaizdevu sabiedrības, FinTech un citas organizācijas, kas darbojas finanšu nozarē. 

Finanšu nozares atalgojuma pētījums palīdz labāk aptvert darba tirgus tendences starp nozares pārstāvjiem, kā arī pieņemt lēmumus par sektora unikālajiem amatiem un darbības modeļa ietekmi uz kopējo atalgojumu. 

Atalgojuma tendences un algu dati ir parādīti trijos datu griezumos: 

  • bankas
  • apdrošināšanas sabiedrības
  • visas finanšu sektora organizācijas

 

Iegūstiet vidējo atalgojumu salīdzinājumu ar izvēlēto amata grupu (vismaz 10 organizācijas).

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu gaidāmos pētījuma publicēšanas datumus.

publicēšanas datumus un dalības iespējas.

LV Finanšu sektors 2021

1
Organizācijas
1
Darbinieku dati

Finanšu nozares atalgojuma pētījuma plāns

5. aprīlis, 2022

Datu formas izsūtīšana.

Aprīlis – maijs, 2022

Amatu klasifikācija.

20. maijs, 2022

Datu iesniegšana.

2.augusts, 2022

Pētījuma rezultātu publicēšana.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv