darba tirgus tendences un prognozes

Ekonomiskā izaugsme, demogrāfiskā situācija, tehnoloģiju procesi, politiskā situācija u.c. ārējie faktori nepārtraukti ietekmē darba tirgus attīstību.

Esiet soli priekšā saviem konkurentiem jaunāko tendenču ieviešanā, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm cilvēkresursu tirgū un un gaidāmajām pārmaiņām.

POTENCIĀLAJIEM INVESTORIEM

Pilna spektra informācija par cilvēkresursu tirgu Baltijā. Salīdzinājumi ar globālajām tendencēm – tirgus situācija, atalgojuma un labuma grozu pakas, ex-patu relokācijas izmaksas dažādās nozarēs un amatos.

CILVĒKRESURSU TIRGUS DATI

Darba tirgus tendenču salīdzinājums mazumtirdzniecības nozaru, privātā un publiskā sektora, izglītības, profesiju, demogrāfisko faktoru griezumos. Atalgojuma un labumu groza tendences, izmaksas un salīdzinošie dati Latvijā citur pasaulē. 

LĪDERĪBAS PRASMES UN TALANTU VADĪBA

Jaunākās tendences un pētījumi līderības komptenču un talantu vadības jautājumos Eiropā.  Talantu vadības prakses pasaulē.

KOMPETENCES UN PRASMES

Pilna spektra informācija par cilvēkresursu tirgu Baltijā. Salīdzinājumi ar globālajām tendencēm – tirgus situācija, atalgojuma un labuma grozu pakas, ex-patu relokācijas izmaksas dažādās nozarēs un amatos.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne ir bijusi mazumtirgotāja Maxima Latvija valdes locekle un operacionālā vadītāja, būvmateriālu, mājas un dārza preču tirdzniecības uzņēmuma Rautakesko tirdzniecības direktore. Pirms tam kā valdes priekšsēdētāja vadījusi mājas labiekārtošanas preču mazumtirdzniecības uzņēmumu JYSK Baltijas valstīs, Rumānijā un Bulgārijā, bet iepriekš bijusi tā loģistikas direktore. Profesionālo karjeru Kristīne Āboltiņa sāka kā McDonald’s Baltics piegāžu tīkla un iepirkumu vadītāja.

Kristīne Āboltiņa ieguvusi maģistra grādu mārketinga vadībā un sociālo zinātņu bakalaura grādu biznesa administrācijā Latvijas Universitātē.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv