darba tirgus tendences un prognozes

Ekonomiskā izaugsme, demogrāfiskā situācija, tehnoloģiju procesi, politiskā situācija u.c. ārējie faktori nepārtraukti ietekmē darba tirgus attīstību.

Esiet soli priekšā saviem konkurentiem jaunāko tendenču ieviešanā, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm cilvēkresursu tirgū un gaidāmajām pārmaiņām.

POTENCIĀLAJIEM INVESTORIEM

Pilna spektra informācija par cilvēkresursu tirgu Baltijā. Salīdzinājumi ar globālajām tendencēm – tirgus situācija, atalgojuma un labuma grozu pakas, ex-patu relokācijas izmaksas dažādās nozarēs un amatos.

CILVĒKRESURSU TIRGUS DATI

Darba tirgus tendenču salīdzinājums mazumtirdzniecības nozaru, privātā un publiskā sektora, izglītības, profesiju, demogrāfisko faktoru griezumos. Atalgojuma un labumu groza tendences, izmaksas un salīdzinošie dati Latvijā citur pasaulē. 

LĪDERĪBAS PRASMES UN TALANTU VADĪBA

Jaunākās tendences un pētījumi līderības kompetenču un talantu vadības jautājumos Eiropā.  Talantu vadības prakses pasaulē.

KOMPETENCES UN PRASMES

Pilna spektra informācija par cilvēkresursu tirgu Baltijā. Salīdzinājumi ar globālajām tendencēm – tirgus situācija, atalgojuma un labuma grozu pakas, ex-patu relokācijas izmaksas dažādās nozarēs un amatos.

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv