atalgojuma pētījums

Atalgojuma pētījums ir informācija, kas ne tikai palīdz plānot algu budžetu, bet arī sniedz bāzes informāciju atalgojuma pārskatīšanai. Atalgojuma attīstības tendenču un darba tirgus prognožu pārzināšana ļaus pieņemt ar atalgojumu saistītus lēmumus un noteikt situācijai atbilstošu atalgojuma paketi organizācijas esošajiem un jaunajiem darbiniekiem, balstoties uz kvalitatīviem un strukturētiem datiem Latvijā un Baltijā, kā arī pasaulē, izmantojot mūsu globālā sadarbības partnera Mercer pētījumu datus. Pētījuma procesa gaitā un pēc tā saņemsiet profesionālu Fontes konsultantu atbalstu.

LATVIJĀ

1
Organizācijas piedalījās Fontes 2021. gada atalgojuma pētījumos
1
Darbinieku atalgojuma informācija tika analizēta 2021. gadā

BALTIJĀ

1
Organizācijas piedalījās Fontes 2021. gada atalgojuma pētījumos
1
Darbinieku atalgojuma informācija tika analizēta 2021. gadā

Igaunija

1 %
Vidējais mēneša pamatalgas pieaugums 2021. gadā

Latvija

1 %
Vidējais mēneša pamatalgas pieaugums 2021. gadā

Lietuva

1 %
Vidējais mēneša pamatalgas pieaugums 2021. gadā

Vispārējais atalgojuma pētījums

Finanšu nozares atalgojuma pētījums

IKT nozares atalgojuma pētījums

AUGSTĀKĀ LĪMEŅA VADĪTĀJU atalgojuma pētījums

Mercer atalgojuma pētījums

Lietuvas un Igaunijas atalgojuma pētījums

farmācijas atalgojuma pētījums

citu nozaru atalgojuma pētījumi

Atalgojuma pētījumu laika plāns

5. aprīlis, 2022

Datu formas izsūtīšana.

Aprīlis – maijs, 2022

Amatu klasifikācija.

20. maijs, 2022

Datu iesniegšana.

Augusts - oktobris, 2022

Pētījuma rezultātu publicēšana.

8. septembris, 2022

Vispārējā atalgojuma pētījuma prezentācija.

Klienti

Sadarbības partneri

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv