atalgojuma pētījums

Atalgojuma pētījums ir informācija, kas ne tikai palīdz plānot algu budžetu, bet arī sniedz bāzes informāciju atalgojuma pārskatīšanai. Atalgojuma attīstības tendenču un darba tirgus prognožu pārzināšana ļaus pieņemt ar atalgojumu saistītus lēmumus un noteikt situācijai atbilstošu atalgojuma paketi organizācijas esošajiem un jaunajiem darbiniekiem, balstoties uz kvalitatīviem un strukturētiem datiem Latvijā un Baltijā, kā arī pasaulē, izmantojot mūsu globālā sadarbības partnera Mercer pētījumu datus. Pētījuma procesa gaitā un pēc tā saņemsiet profesionālu Fontes konsultantu atbalstu.

LATVIJĀ

1
Organizācijas piedalījās Fontes 2021. gada atalgojuma pētījumos
1
Darbinieku atalgojuma informācija tika analizēta 2021. gadā

BALTIJĀ

1
Organizācijas piedalījās Fontes 2021. gada atalgojuma pētījumos
1
Darbinieku atalgojuma informācija tika analizēta 2021. gadā

Igaunija

Latvija

Lietuva

1 %
Vidējais mēneša pamatalgas pieaugums 2021. gadā
1 %
Vidējais mēneša pamatalgas pieaugums 2021. gadā
1 %
Vidējais mēneša pamatalgas pieaugums 2021. gadā

Vispārējais atalgojuma pētījums

Finanšu nozares atalgojuma pētījums

IKT nozares atalgojuma pētījums

AUGSTĀKĀ LĪMEŅA VADĪTĀJU atalgojuma pētījums

Mercer atalgojuma pētījums

Lietuvas un Igaunijas atalgojuma pētījums

farmācijas atalgojuma pētījums

citu nozaru atalgojuma pētījumi

Atalgojuma pētījumu laika plāns

9. marts, 2021

Datu formas izsūtīšana.

Marts – maijs, 2021

Amatu klasifikācija.

21. maijs, 2021

Datu iesniegšana.

Augusts - oktobris, 2021

Pētījuma rezultātu publicēšana.

9. septembris, 2021

Vispārējā atalgojuma pētījuma prezentācija.

Klienti

Sadarbības partneri

Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

  • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
  • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
  • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne ir bijusi mazumtirgotāja Maxima Latvija valdes locekle un operacionālā vadītāja, būvmateriālu, mājas un dārza preču tirdzniecības uzņēmuma Rautakesko tirdzniecības direktore. Pirms tam kā valdes priekšsēdētāja vadījusi mājas labiekārtošanas preču mazumtirdzniecības uzņēmumu JYSK Baltijas valstīs, Rumānijā un Bulgārijā, bet iepriekš bijusi tā loģistikas direktore. Profesionālo karjeru Kristīne Āboltiņa sāka kā McDonald’s Baltics piegāžu tīkla un iepirkumu vadītāja.

Kristīne Āboltiņa ieguvusi maģistra grādu mārketinga vadībā un sociālo zinātņu bakalaura grādu biznesa administrācijā Latvijas Universitātē.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv