Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”

izsludina atklātu konkursu uz vakanto amatu

Valdes Loceklis/-e 

(KREDĪTRISKA KONTROLE UN VADĪBA, risku vadība,

noziedZīgi IEGŪTU LĪDZEKĻU LEGALIZĀCIJAS UN TERORISMA UN PROLIFERĀCIJAS FINANSĒŠANAS NOVĒRŠANA (NILLTPFN))

Valdes locekļa/-es amata kandidātiem nepieciešamās zināšanas, pieredze un kompetences:

Obligātās prasības:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības zinātnēs, finansēs vai tiesību zinātnēs
 • ne mazāk kā 3 (trīs) gadu profesionālā pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus; par vadošu amatu uzskatāms valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amats, organizācijas vadītāja vai augstākās vadības komandas amati, kas ir tieši pakļauti organizācijas vadītājam
 • pieredze risku vadībā, risku analīzē un izvērtēšanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā, juridisko klientu kreditēšanā, vēlams komercbankā vai finanšu iestādē
 • valsts valodas prasmes – C 1 līmenis, angļu valodas zināšanas – C1 līmenis

Zināšanas un izpratne:

 • izpratne par valsts atbalsta programmu finanšu instrumentu ieviešanu
 • izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un valsts deleģēto uzdevumu īstenošanu
 • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību
 • izpratne par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības jomu un regulācijas vidi
 • izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem

Kompetences:

 • stratēģiskais redzējums
 • komandas vadīšana
 • lēmumu pieņemšana un atbildība
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu
 • pārmaiņu vadīšana
 • prezentēšana un informācijas komunicēšana

Īpašie noteikumi:

 • nevainojama reputācija (tas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo)
 • atbilstība likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā prasībām
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām
 • atbilstība Attīstības finanšu institūcijas likuma panta prasībām
 • atbilstība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1 pantam

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Valdes locekļa/-es mēneša atlīdzība (bruto): EUR 8010

Atlases process sastāvēs no vairākām kārtām, ko veiks atlases konkursa Nominācijas komisija un vadītāju atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”.

Kandidātiem līdz 2022. gada 17. jūnijam (ieskaitot) jāiesniedz pieteikuma dokumenti izvērtēšanai ar norādi “Pieteikums Altum valdes locekļa amatam”, nosūtot AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” uz e-pastu valdeskonkurss@altum.lv:

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz ar drošu elektronisku parakstu vai ar pašrocīgu parakstu skenētā veidā.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (datu pārzinis) un atlases kompānija SIA “Fontes Executive Search”.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu valdeskonkurss@altum.lv (ja vēlaties, lai AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu fontes@fontes.lv (ja vēlaties, lai SIA “Fontes Executive Search” pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģistrācijas Nr. 50103744891, ir valsts dibināta akciju sabiedrība, kas piedāvā visaptverošu finanšu instrumentu klāstu dažādām vajadzībām visās uzņēmuma attīstības stadijās. ALTUM sniedz finanšu risinājumus biznesa uzsākšanai un esošā biznesa attīstīšanai, garantijas jaunu eksporta tirgu apguvei, riska kapitāla ieguldījumus, kā arī piedāvā valsts atbalsta finanšu instrumentus lauksaimniekiem.
Scroll to Top

Standarta (bez pvn)

 • Līdz 250 darbiniekiem - 1200 euro
 • 251 - 2000 darbinieki - 1800 euro
 • Virs 2000 darbiniekiem - 2300 euro

Kristīne Āboltiņa, valdes priekšsēdētāja:

Personīgās izaugsmes, biznesa attīstības trenere un vadības konsultante. Sertificēta individuālā un komandas trenere, BICG locekle ar vairāk nekā 20 gadu praktisku pieredzi Baltijas valstu vidējo un lielo uzņēmumu stratēģiskajā un operatīvajā vadībā un attīstībā ar praktisku pieredzi valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja amatā.

E-pasts: kristine.aboltina@fontes.lv