Fontes veic ikgadējos atalgojuma pētījumus nodrošinot atalgojuma informāciju visās Baltijas valstīs, piedāvājot kvalitatīvu datu atbalstu un argumentus lēmumu pieņemšanā attiecībā uz atalgojumu, atalgojuma sistēmu un darba tirgus aktualitātēm kopumā. Fontes atalgojuma pētījumi Latvijā tiek veikti kopš 1996. gada, Igaunijā – 1995. gada un Lietuvā – 2007. gada.

Jūsu ieguvumi

Amatu klasifikācija – organizācijas amatu strukturēšana, nosakot to amata saimi un līmeni atbilstoši Fontes amatu katalogam, piemēram, Grāmatvedība II – 160 punkti, pārdošana III – 184 punkti.

Atskaite – pētījuma rezultātu apkopojums, kas atspoguļo darba tirgus tendences. Atskaite iekļauj atalgojuma politikas tendenču analīzi, detalizētu atalgojuma analīzi amatu saimēs (piemēram, grāmatvedība, tirdzniecība, inženierdarbi) un līmeņos, un detalizētu ar atalgojumu saistītu analīzi (piemēram, atalgojuma izmaiņas, fiksētās un mainīgās daļas proporcijas amatu saimēs un līmeņos) tipiskajiem amatiem darba tirgū.

Atalgojuma analīzes elektroniskais rīks – pētījuma rezultātu apkopojums elektroniskā formātā, nodrošinot detalizētu organizācijas atalgojuma salīdzinājumu ar darba tirgu.

Konsultanta atbalsts rezultātu izmantošanā – Fontes konsultanti sniedz atbalstu gan pētījuma rezultātu interpretēšanā, gan konsultē jautājumos, kas saistīti ar vajadzīgo datu sagatavošanu.

Pētījuma prezentācija – iespēja apmeklēt konferenci pētījuma dalībniekiem, kur Fontes kopā ar makroekonomikas ekspertiem sniedz pārskatu par tendencēm darba tirgū un ekonomikā kopumā, nodrošinot plašāku skatījumu uz atalgojuma datiem, pētījuma rezultātu un prognožu interpretāciju un izmantošanu.

Valdes prezentācijas – organizācijām ir iespēja aicināt Fontes konsultantus sniegt individuālu prezentāciju organizācijas vadībai par organizācijas salīdzinājumu ar darba tirgu, sniedzot padomus atalgojuma noteikšanā.

Prognožu pētījums – sniedz iespēju katra gada janvārī starp ikgadējiem atalgojuma pētījuma rezultātiem saņemt jaunāko informāciju par veiktajām izmaiņām atalgojumā gada otrajā pusē un prognozes par izmaiņām personālvadības jomā nākamajā gadā.

Fontes savā darbā ievēro augstākos konfidencialitātes un sadarbības ētiskos principus, tas ir atpazīstams zīmols ar augstu reputāciju darba tirgū, kas nodrošina kandidātu un klientu uzticēšanos jau vairāk nekā 20 gadu.

Fontes atalgojuma pētījumi

  • Vispārējais atalgojuma pētījums
  • Organizāciju vadītāju un valdes locekļu atalgojuma pētījums (Top executive compensation survey)
  • Sektoru pētījumi* – farmācijas, finanšu/banku, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju atalgojuma pētījumi u.c.
  • Speciālās analīzes – izvēlētās izlases (≥11 organizācijas) atalgojuma analīze amatu saimēs un līmeņos
  • Prognožu pētījums
  • Valdes prezentācijas

* Fontes veic sektoru pētījumus, ja nozares asociācija un /vai vismaz 11 organizācijas izrāda interesi par pētījumu.

Konfidencialitāte

Pētījumā par amatiem organizācijā netiek prasīta personīga informācija (uzvārds, personas kods, u.tml.)

  • Analīzes rezultāti tiek atspoguļoti amatiem, kas ir pārstāvēti vismaz četrās no pētījumā iekļautajām organizācijām
  • Atalgojuma pētījuma atskaitē iekļautā informācija ir organizāciju iesniegtās informācijas apkopojums un analīze
  • Katrs pētījuma dalībnieks var aplūkot tikai savas organizācijas atalgojuma salīdzinājumu ar nozares un/vai kopējā darba tirgus atalgojuma apkopojumu

Pētījuma dalībnieki

2018. gadā Fontes atalgojuma pētījumos Baltijā piedalījās 853 organizācijas un 165 962 dalībnieki:
Latvija
Analizēti 75 084 darbinieki 340 organizācijās
Lietuva
Analizēti 17 891 darbinieki 150 organizācijās
Igaunija
Analizēti 72 987 darbinieki 363 organizācijās

Organizācijas var piedalīties atalgojuma pētījumos, sazinoties ar Fontes konsultantiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kas piedāvās atbilstošāko dalības veidu.


Fontes Pētījumu grupas vadītāja
Anta Praņēviča
anta.pranevica@fontes.lv
+371 67846151