Šis risinājums palīdz novērtēt vadītāja kompetences un kalpo kā vērtīgs papildu informācijas avots darba iemaņu izvērtēšanā. Tas bieži tiek izmantots ikgadējās darba pārrunās, lai izvirzītu mērķus turpmākai vadītāja attīstībai.

Kompetenču vērtējums tiek veidots balstoties uz uzņēmuma darbinieku izteiktajiem viedokļiem. Tā objektivitāti nodrošina dažāda līmeņa cilvēku iesaistīšana aptaujā un informācijas iegūšana no vairākiem avotiem.

DARBINIEKS

PADOTIE
Novērtē sava vadītāja sniegumu vadības jautājumos
VADĪTĀJS
Novērtē sava darbinieka sniegumu darba jautājumos
KOLĒĢI
Novērtē līdzšinējo sadarbību ar kolēģi

Kā atzīst paši vadītāji, papildu vērtību iegūtajiem rezultātiem piešķir pārrunas ar pieredzējušu konsultantu, kurš palīdz izprast un interpretēt rezultātus. Arī darbiniekam ir daudz vieglāk pārrunāt savas attīstības vajadzības ar neitrālu cilvēku, kurš objektīvi un konstruktīvi raugās uz vērtējuma rezultātiem.